Vân Anh bài 79 Tại sao mua đất mặt tiền ở Phú Quốc lại an toàn 1400 từ

Mua đất ở Phú Quốc chỗ nào an toàn nhất, trong bối cảnh các dự án ngày càng nhiều thì tôi có một gợi ý cho các bạn đó chính là mua đất mặt tiền. Tại sao lại như vậy. Câu chuyện bắt đầu như sau.

Tại sao mua đất mặt tiền ở Phú Quốc lại an toàn

Năm 2018 và 2019 Kiên Giang liên tục kêu gọi đầu tư vào huyện Phú Quốc với tổng số vốn đầu tư rất lớn, điều đó thể hiện cụ thể qua 3 văn bản bên dưới đây.

Kêu gọi đầu tư dự án của Tỉnh Kiên Giang

Văn bản của Quyết định 843 UBND Kiên Giang về kêu gọi 3 dự án :

  1. Dự án xây dựng khu bệnh viện kết hợp nghỉ dưỡng (Bãi Trường) 10,14ha
  2. Dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng (Bãi Thơm) 42,66ha
  3. Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải ( Xã Dương Tơ) 5,25ha

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về một số vướng mắc của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc

Ngày 24/3/2020 , đồng chí Phạm Vũ Hồng – Phó Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp ( trực tuyến ) với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Quốc về tình hình phòng , chống dịch bệnh ; kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và các nhiệm vụ trọng tâm quý I / 2020 ; giải quyết các khó khăn , vướng mắc của huyện ( theo Giấy mời số 169 / GM – UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh ) .

Sau khi nghe Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc báo cáo , xin ý kiến một số vướng mắc , đề xuất kiến nghị . Trên cơ sở ý kiến của lãnh đạo các số ngành . Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng có ý kiến chỉ đạo như sau :

Về đấu giá đất khu sân bay cũ : Việc này , Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho chủ trương và chỉ đạo việc tổ chức đấu giá ( Thông báo số 441 / TB – VP ngày 08/7/2017 của Văn phòng UBND tỉnh ) , đề nghị các Sở , ngành sớm tham mưu UBND tỉnh . Lưu ý thời điểm , quy mô tổ chức đấu giá theo phương án nào là tốt nhất , đảm bảo hiệu quả . Nếu chưa được thì ứng trước vốn sau đó đấu giá .

2. Về ban hành quyết định mới thay thế cho Quyết định số 2955 / QĐ UBND ngày 02/12/2015 của UBND tỉnh : Giao Sở Nội vụ sớm tham mưu UBND tỉnh .

3. Về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị , quy hoạch xây dựng : Giao Sở Xây dựng chủ trì , phối hợp các Sở , ngành có liên quan rà soát pháp lý , báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh .

4. Về cải tạo , chỉnh trang một số vị trí trong các dự án phát triển nhà thuộc Khu đô thị Dương Đông và Khu đô thị An Thới , huyện Phú Quốc : Về việc này , trong quá trình tổ chức lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị Dương Đông và đô thị An Thới , UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát kỹ hiện trạng để giữ lại chỉnh trang các khu vực đông dân cư ; đồng thời , quá trình xem xét chủ trương đầu tư dự án và trong các văn bản chỉ đạo triển khai dự án , UBND tỉnh yêu cầu phải khảo sát kỹ hiện trạng để có phương án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp .

Việc giữ lại cải tạo , chỉnh trang các khu ở , tuyến dân cư trong phạm vi các đô thị nói riêng và các khu dân cư nói chung như đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc phải trên cơ sở quy hoạch phân khu , quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt .

Vì vậy , giao Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc phối hợp cùng UBND huyện , Sở Xây dựng nghiên cứu trong quá trình lập mới / điều chỉnh quy hoạch phân khu , quy hoạch chi tiết xây dựng , xác định cụ thể các khu vực hiện trạng đông dân cư sinh sống trong các đô thị , khu dân cư tập trung để giữ lại cải tạo , chỉnh trang

Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đến các sở , ban , ngành , địa phương và các đơn vị có liên quan biết , thực hiện.

Qua 2 văn bản trên có thể cho chúng ta thấy được việc lựa chọn mua các dòng sản phẩm mặt tiền ở Phú Quốc thực sự rất an toàn. Bạn có thể tham khảo 2 dự án bên dưới đây:

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về một số vướng mắc của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc

Ngày 24/3/2020 , đồng chí Phạm Vũ Hồng – Phó Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp ( trực tuyến ) với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Quốc về tình hình phòng , chống dịch bệnh ; kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và các nhiệm vụ trọng tâm quý I / 2020 ; giải quyết các khó khăn , vướng mắc của huyện ( theo Giấy mời số 169 / GM – UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh ) .

Sau khi nghe Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc báo cáo , xin ý kiến một số vướng mắc , đề xuất kiến nghị . Trên cơ sở ý kiến của lãnh đạo các số ngành . Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng có ý kiến chỉ đạo như sau :

Về đấu giá đất khu sân bay cũ : Việc này , Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho chủ trương và chỉ đạo việc tổ chức đấu giá ( Thông báo số 441 / TB – VP ngày 08/7/2017 của Văn phòng UBND tỉnh ) , đề nghị các Sở , ngành sớm tham mưu UBND tỉnh . Lưu ý thời điểm , quy mô tổ chức đấu giá theo phương án nào là tốt nhất , đảm bảo hiệu quả . Nếu chưa được thì ứng trước vốn sau đó đấu giá .

2. Về ban hành quyết định mới thay thế cho Quyết định số 2955 / QĐ UBND ngày 02/12/2015 của UBND tỉnh : Giao Sở Nội vụ sớm tham mưu UBND tỉnh .

3. Về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị , quy hoạch xây dựng : Giao Sở Xây dựng chủ trì , phối hợp các Sở , ngành có liên quan rà soát pháp lý , báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh .

4. Về cải tạo , chỉnh trang một số vị trí trong các dự án phát triển nhà thuộc Khu đô thị Dương Đông và Khu đô thị An Thới , huyện Phú Quốc : Về việc này , trong quá trình tổ chức lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị Dương Đông và đô thị An Thới , UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát kỹ hiện trạng để giữ lại chỉnh trang các khu vực đông dân cư ; đồng thời , quá trình xem xét chủ trương đầu tư dự án và trong các văn bản chỉ đạo triển khai dự án , UBND tỉnh yêu cầu phải khảo sát kỹ hiện trạng để có phương án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp .

Việc giữ lại cải tạo , chỉnh trang các khu ở , tuyến dân cư trong phạm vi các đô thị nói riêng và các khu dân cư nói chung như đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc phải trên cơ sở quy hoạch phân khu , quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt .

Vì vậy , giao Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc phối hợp cùng UBND huyện , Sở Xây dựng nghiên cứu trong quá trình lập mới / điều chỉnh quy hoạch phân khu , quy hoạch chi tiết xây dựng , xác định cụ thể các khu vực hiện trạng đông dân cư sinh sống trong các đô thị , khu dân cư tập trung để giữ lại cải tạo , chỉnh trang

Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đến các sở , ban , ngành , địa phương và các đơn vị có liên quan biết , thực hiện.

Qua 2 văn bản trên có thể cho chúng ta thấy được việc lựa chọn mua các dòng sản phẩm mặt tiền ở Phú Quốc thực sự rất an toàn. Bạn có thể tham khảo 2 dự án bên dưới đây:

Leave a Reply