VAn Anh Bai 196 Kinh nghiệm mua lại nhà ở xã hội nhất định phải biết phan 1

bài này có liên quan tới luật này nọ, kĩ tí há người đẹp

Nhà ở xã hội vốn được quan tâm và “săn đón”. Tuy nhiên nguồn cung của sản phẩm này không nhiều, việc mua lại nhà ở xã hội liệu có an toàn?

Kinh nghiệm mua nhà, kinh nghiệm mua nhà chung cư, đầu tư căn hộ, kinh nghiệm mua nhà cũ, kinh nghiệm mua nhà liền kề,… chỉ ra nhiều điểm cần lưu ý trong việc tìm kiếm sản phẩm, chắt lọc thông tin và cách đánh giá, lựa chọn,… Riêng với nhà ở xã hội – phân khúc khá đặc biệt thì người mua lại quan tâm đến vấn đề pháp lý. Như đã đề cập, nguồn cung nhà ở xã hội hiện nay đang thấp hơn so với nguồn cầu, tỷ lệ cạnh tranh trong mua nhà là rất cao. Vì vậy, không phải ai cũng mua được nhà ở xã hội từ chủ đầu tư mà đa số là “tìm đường” để mua lại.

Nhà ở xã hội được ràng buộc bởi những quy định chặt chẽ về đối tượng, điều kiện được mua, điều kiện chuyển nhượng,… Kinh nghiệm mua nhà ở xã hội được tổng hợp trong bài viết này là những thông tin, kiến thức nhất định phải biết để đảm bảo quyền, lợi ích cá nhân khi giao dịch mua bán loại nhà ở này.

Nhà ở xã hội là gì?

Nhà ở xã hội là loại hình nhà ở thuộc sở hữu của cơ quan Nhà nước hoặc các loại hình nhà ở được sở hữu và quản lý bởi Nhà nước, các tổ chức phi lợi nhuận. Loại hình nhà ở này được xây dựng với mục đích cung cấp nhà ở giá rẻ cho một số đối tượng được ưu tiên trong xã hội như: công chức của Nhà nước, người chưa có nhà ở ổn định, người có thu nhập thấp… Nhà ở xã hội được bán, cho thuê với mức giá rẻ hơn so với thị trường.

Đối tượng nào được mua nhà ở xã hội?

Theo quy định tại Luật Nhà ở 2014, để được mua nhà ở xã hội thì người mua phải thỏa mãn 02 điều kiện lớn, gồm:

Điều kiện cần: Thuộc 01 trong 09 đối tượng sau đây (Theo Điều 49 Luật Nhà ở 2014)

 • Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
 • Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;
 • Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;
 • Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị (hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng);
 • Người lao động (NLĐ) đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
 • Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ nhưng không thuộc diện bị thu hồi nhà ở do có hành vi vi phạm quy định của pháp luật quy định tại Khoản 5 Điều 81 và chưa có nhà ở tại nơi sinh sống sau khi trả lại nhà công vụ;
 • Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Điều kiện đủ: đáp ứng các điều kiện như sau

 • Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong HGĐ thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực.
 • Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội;
 • Trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội.
 • Phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên đối với các đối tượng sau:
 • Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;
 • Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Với các đối tượng sau đây không yêu cầu về thu nhập:

 • Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
 • Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ mà không thuộc diện bị thu hồi nhà ở do có hành vi vi phạm quy định của pháp luật và chưa có nhà ở tại nơi sinh sống sau khi trả lại nhà công vụ;
 • Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Pháp luật quy định về chuyển nhượng nhà ở xã hội như thế nào?

Khoản 5 Điều 19 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP có quy định nội dung như sau:

Trong thời hạn chưa đủ 05 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở xã hội, nếu bên mua hoặc thuê mua có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội thì chỉ được bán lại cho:

 • Nhà nước (trong trường hợp thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư)
 • Hoặc bán lại cho chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội (trong trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách) hoặc bán lại cho đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở, với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Leave a Reply